Serving Canada's Multicultural Communities
20th, Jan 2018

USA News


आमाको सम्मान हुँदैन भन्नेहरुलाई

Posted in 27th Apr, 2017

फेसबुकमा बर्षमा एक दिन आमाको फोटो राखेर मात्र आमाको सम्मान हुँदैन भन्नेहरुलाई फेसबुकमा बर्षमा एक दिन आमाको फोटो राखेर मात्र आमाको सम्मान हुँदैन भन्ने केही आमाहरूका अति नै ज्ञानी सन्तानहरू पनि देखिए । जस्ले ३६५ दिनै आमाको सेवा हुनुपर्छ भन्न खोजेको हुनुपर्छ । यस मानेमा म यो महान सोचलाई सलाम...

Read More